Indien je kiest voor de annulatie optie kan je in geval van overmacht, ziekte, ongeval of overlijden kosteloos annuleren. 

De prijzen voor deze optie zijn per persoon.

Annulatie Optie Vila Mimosa

7 nachten 11 nachten 14 nachten
1 persoon € 45 € 50 € 53
2 personen € 33 € 37 € 40

Annulatie Optie Casa Conmigo

6 nachten 10 nachten 13 nachten
1 persoon € 42 € 45 € 50
2 personen € 30 € 34 € 37

Hier vind je de voorwaarden van de annulatie optie.

In geval van ongeval, overmacht, overlijden, ernstige ziekte of ernstig lichamelijk letsel, waardoor de gedekte persoon niet meer kan reizen, tussen de inschrijvingsdatum en de terugkeerdatum van:

  • De begunstigde of zijn levensgezel;
  • Een familielid tot de 2de graad, partners inbegrepen;
  • De personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd en die onder zijn hoede staan.

Als aan de arbeidsovereenkomst van de begunstigde door zijn werkgever binnen een periode van 20 dagen vóór de afreis een einde wordt gemaakt. Ontslag omwille van dringende redenen of zware fout is niet verzekerd. De contracten van bepaalde duur en de interim contracten zijn uitgesloten.

Het overgangsexamen of de tweede zittijd van een begunstigde student, op voorwaarde dat deze examens plaatsvinden tijdens de voorziene vakantieperiode of
binnen de 30 dagen na de voorziene vakantieperiode, dat het herexamen onmogelijk kan worden uitgesteld en voor zover de negatieve resultaten niet gekend waren op het moment dat de reis werd geboekt.

Aanzienlijke materiële schade aan de woonplaats geleden door de verzekeringsnemer of de begunstigde, d.w.z. elke schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing, het neerstorten van of getroffen worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen, botsingen met dieren, waterschade, storm, druk van sneeuw of ijs alsook diefstal, overkomen binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum of tijdens het verblijf en onafhankelijk van zijn wil.

De oproeping van de begunstigde voor de adoptie van een kind of voor de transplantatie van een orgaan, indien de begunstigde ingeschreven was op de wachtlijst vóór de boeking van de reis en/of het onderschrijven van de polis indien het na de boekingsdatum gebeurd is.

Indien de vlucht geannuleerd wordt en er geen redelijke alternatieve vluchten of andere transportmogelijkheden zijn om op de bestemming te komen.

Indien je vlucht geannuleerd is, en je een nieuwe vlucht hebt aangeboden gekregen, geef je ons de nieuwe vluchtgegevens door.

Is je vlucht geannuleerd en is er geen andere, haalbare manier om naar ons te komen? Dan betalen wij je reis terug.

Je vlucht is geannuleerd, en je moet extra kosten maken om naar Portugal te vliegen (zoals een extra hotel overnachting)? Dan kan je deze kosten vaak bij de luchtvaartmaatschappij verhalen. Meer info vind je hierover op de website van de consumentenbond.

Wij betalen je volledige reissom terug.

Ook wanneer je door covid niet kan komen, is dit gedekt en betalen we de reissom terug.